Kamis, 09 Mei 2013

Contoh Lelayu

LAYU-LAYU

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Innalillahi wa inna illahi roji’un

Sampun kapunduhut wangsul wonten ngarsanipun Allah SWT.
Panjenenganipun

Bpk.H.MARSUDIMIN MAKNOTO Bin WARNO TINOYO
Yuswa : 68 th.

            Rikala dinten/tanggal                            : Minggu Legi, 19 Desember 2010
            Wanci jam                                           : 07.00 WIB.
            Wonten ing                                          : Jakarta

            Jenazah badhe kapethak                      :
            Dinten/tanggal                                      : Senin Pahing, 20 Desember 2010
            Wonten ing                                          : Dk.Mondholangu (Ndlangu), Ds.Kemiri, Kec. Tulung,
                                                                          Kab.Klaten

Bidhal saking griya dhuhkita Dk.Beji, Ds.Beji, Kec.Tulung, Kab Klaten wanci :
Jam : 10.00 WIB.

Mbok bilih rikala sugengipun hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sadaya, saking kulawarga nyuwunaken pangapunten saha nyuwun pamuji pandonga, mugi-mugi seda ingkang khusnul khotimah.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

            Ingkang nandhang dhuhkita                 :
1.      Hj.Suharti, B.Sc.                                              (Garwa)Jakarta
2.      Idha Nurhayati, S.Pd.                                       (Putra)  Jakarta
3.      Nina Nur Aini, M.A.R.S.                                 (Putra)  Subang
4.      Tri Nurkhalid Sumarwoto, S.T.                        (Putra)  Riau
5.      Sadaya Wayah & Kulawarga

1 komentar: