Rabu, 07 Januari 2015

Kisah Nabi Ilyasa A. S.Ilyasa adalah nabi selanjutnya untuk bani Isra’il (bangsa Israel). Dia menghadapi sikap penyangkalan Raja dan Ratu Israel terhadap agama Islam sepeninggal Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyasa AS menunjukkan banyak mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi mereka malah menyebutnya tukang sihir, sama seperti ketika mereka menyebut Nabi Ilyas AS sebelumnya. Mereka terus membangkang sepanjang hidup Nabi Ilyasa AS. Setelah beberapa lama, Bani Isra’il ditaklukkan oleh Bangsa Siria. Bangsa Siria menghancurkan Kuil Gunung dan menyebabkan kerusakan parah di Isra’il.
Beliau AS adalah putra dari paman Nabi Ilyas AS. Beliau AS melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas AS wafat. Karenanya dalam berdakwah Beliau AS berpegang teguh pada syari’at dan metode nabi Ilyas AS.
Begitulah sekilas tentang Nabi Ilyasa AS. Sesungguhnya beliau AS adalah teman sekaligus anak angkat Nabi Ilyas AS.
PERTEMUAN NABI ILYAS AS DAN NABI ILYASA AS! 
Dahulu, pada saat Nabi Ilyas AS dikejar-kejar oleh kaumnya yang akan membunuhnya, maka beliau AS bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyasa AS. Jadi besar kemungkinan Nabi Ilyasa AS  juga tinggal di seputar lembah sungai Jordan.
Ketika Nabi Ilyas AS bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyasa AS, ketika itu Nabi Ilyasa AS masih seorang belia. Saat itu beliau AS tengah menderita sakit, kemudian Nabi Ilyas AS membantu menyembuhkan penyakitnya.
Setelah sembuh, Nabi Ilyasa AS pun menjadi anak angkat Nabi Ilyas AS yang selalu mendampingnya untuk menyeru kaumnya ke jalan yang benar dan menghindari kesesatan. Nabi Ilyasa AS melanjutkan tugas kenabian tersebut begitu Nabi Ilyas AS meninggal dunia. Nabi Ilyasa AS melanjutkan misi ayah angkatnya, agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah SWT.
Nabi Ilyasa AS kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Nabi Ilyas AS wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Nabi Ilyas AS agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada kalangan itulah Ilyasa AS tak lelah menyeru kaumnya ke jalan yang benar dan menghindari kesesatan. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan (dakwah) Nabi Ilyasa AS, dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa.
ILYASA AS DILANTIK MENJADI NABI ALLAH!
Ketika Nabi Ilyas AS sedang tertidur, maka datanglah malaikat untuk yang kedua kalinya kepadanya. Malaikat Allah datang menyentuhnya dan berkata: “Hai Ilyas, bangunlah. Makanlah, supaya kau dapat tahan mengadakan perjalanan jauh!”. Nabi Ilyas AS bangun, lalu makan dan minum. Beliau AS menjadi kuat dan dapat berjalan selama 40 hari lamanya ke Jabal Tsur (Gunung Sinai). Di sana Nabi Ilyas AS bermalam di dalam gua.
Ketika Nabi Ilyas AS berada di sana, maka Allah SWT mengazab Ratu Izaibil dan orang-orang Israel dengan ditimpa musibah yang berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Selesailah halaman kehidupan dunia mereka dan mereka akan dihadirkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat.
Setelah itu, Allah SWT berfirman kepadanya: “Hai Ilyas, kembalilah dan lantiklah Ilyasa supaya dia menjadi nabi untuk menggantikan engkau. Jangan putus asa lagi. Masih ada 7000 orang di Isra’il yang tetap setia kepada-Ku dan tidak pernah sujud menyembah patung Dewa Ba’l!”.
Lalu berangkatlah Nabi Ilyas AS ke rumah Nabi Ilyasa AS dan mendapatinya sedang membajak dengan pasangan sapi. Ketika Nabi Ilyas AS melewati Nabi Ilyasa AS, Nabi Ilyas AS melepaskan jubahnya dan melemparkannya ke bahu Nabi Ilyasa AS. Nabi Ilyasa AS meninggalkan sapi-sapinya dan mengikuti Nabi Ilyas AS yang melantiknya menjadi nabi Allah juga. Kemudian Nabi Ilyasa AS minta ijin berpamitan kepada orang tuanya, lalu berqurban yakni menyembelih sepasang domba dan memasak dagingnya. Kemudian dia memberikan daging domba itu kepada para pembantu nya, kemudian mereka pun memakannya.
Sesudah itu Nabi Ilyasa AS bersiap-siap untuk menjadi nabi yang bertugas untuk membantu Nabi Ilyas AS dalam dakwahnya terhadap Bani Isra’il.
KISAH NABI ILYASA AS MENYEMBUHKAN NAAMAAN!
Setelah nabi Ilyas AS, nabi bani Isra’il yang sekarang adalah Nabi Ilyasa AS. Ketahuilah bahwa Nabi Ilyasa AS adalah teman Nabi Ilyas AS yang sekaligus anak angkat Nabi Ilyas AS. Pada zaman Nabi Ilyas AS dan Nabi Ilyasa AS, Israel diperintah oleh seorang raja yang bernama Ahab. Dan di dalam cerita ini, Raja Ahab sudah mati. Seorang raja Israil yang baru naik tahta. Raja yang baru tersebut jahat seperti Raja Ahab, tetapi tidak sejahat Raja Ahab.
Waktu itu terjadi perang antara Bani Isra’il dan Bangsa Siria. Pada suatu waktu orang Siria menyerbu negeri Isra’il. Ada seorang anak perempuan Isra’il yang ditangkap. Ia dibawa ke Siria sebagai tawanan, kemudian ia menjadi hamba bagi istri Naaman. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Siria yang sangat dicintai dan dihargai oleh raja Siria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa, tetapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan.
Anak perempuan yang ditangkap itu tidak membenci istri Naaman atau Naaman. Ia berbelas kasihan kepada Naaman yang berpenyakit kusta. Pada suatu hari ia berkata kepada Ibu Naaman: “Nyonya, sekiranya Tuan pergi menemui nabi yang tinggal di Isra’il, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuan”.
Ibu Naaman berharap sekali bahwa itu akan terjadi. Ia cepat-cepat pergi menemui Naaman dan memberitahukannya bahwa ada seorang nabi di Isra’il yang dapat menyembuhkannya. Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada sang raja dan menceritakan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja berkata: “Baik, pergilah kepada raja Isra’il. Saya akan menulis surat kepadanya”.
Naaman berangkat dengan membawa perak, emas, dan pakaian yang bagus sebagai bayaran bagi nabi itu. Juga ia membawa surat dari raja Siria yang berbunyi demikian: “Melalui surat ini aku memperkenalkan perwiraku, Naaman, kepada Tuan supaya Tuan menyembuhkan dia dari penyakitnya!”.
Ketika raja Israil membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas. Ia berkata: “Celaka, aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang! Pasti raja Siria itu hanya mencari gara-gara denganku!”.
Nabi Ilyasa AS mendengar hal itu, dan mengirim pesan ini kepada raja Isra’il: “Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya supaya ia tahu bahwa di Isra’il ini ada seorang nabi Allah yang benar!”.
Karena itu Naaman pergi ke rumah Nabi Ilyasa AS dan berhenti di depan pintu. Nabi Ilyasa AS mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman: “Pergilah, Tuan mandi 7 kali di Sungai Yordan, nanti Tuan akan sembuh sama sekali”. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata: “Saya pikir ia akan keluar sendiri menemui saya, dan berdoa kepada Allah, Tuhannya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya akan menjadi sembuh. Sungai-sungai di Siria lebih baik daripada sungai mana pun juga di Isra’il! Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh!”.
Tetapi pelayan-pelayan Naaman berkata: “Tuan, kalau nabi itu menyuruh Tuan melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Coba ikutilah perintahnya! Ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh!”.
Sebab itu Naaman pergi ke Sungai Yordan, lalu mandi 7 kali di sungai itu seperti yang telah disuruh oleh Nabi Ilyasa AS. Kulitnya lalu menjadi sehat kembali seperti kulit anak muda. Naaman kembali kepada Nabi Ilyasa AS dan mencoba memberi perak, emas, dan pakaian itu kepada Nabi Ilyasa AS, tetapi Nabi Ilyasa AS menjawab: “Saya tidak akan menerima pemberian apa pun. Pergilah dengan selamat!”. Lalu Naaman berkata: “Sekarang saya tahu, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Mulai sekarang saya akan menyembah Allah Yang Mahakuasa, yang disembah oleh bani Isra’il dan tidak akan menyembah tuhan lain”.
TENTARA SIRIA DIKALAHKAN!
Pada suatu waktu, Siria berperang lagi dengan bani Isra’il. Setelah berunding dengan para perwiranya, raja Siria menentukan, di mana mereka harus berkemah. Tetapi Nabi Ilyasa AS mengirim berita kepada raja Isra’il untuk memperingatkan dia supaya jangan pergi ke tempat perkemahan tentara Siria itu. Jadi, raja Isra’il memperingatkan orang-orang yang tinggal di dekat tempat itu supaya siap siaga. Demikianlah Nabi Ilyasa AS beberapa kali memperingatkan raja.
Hal itu sangat menjengkelkan raja Siria sehingga ia memanggil para perwiranya dan bertanya: “Pasti di antara kita ada yang berkhianat. Siapa orangnya?”
Setelah nabi Ilyas AS, nabi bani Isra’il yang sekarang adalah Nabi Ilyasa AS. Ketahuilah bahwa Nabi Ilyasa AS adalah teman Nabi Ilyas AS yang sekaligus anak angkat Nabi Ilyas AS. Pada zaman Nabi Ilyas AS dan Nabi Ilyasa AS, Israel diperintah oleh seorang raja yang bernama Ahab. Dan di dalam cerita ini, Raja Ahab sudah mati. Seorang raja Israil yang baru naik tahta. Raja yang baru tersebut jahat seperti Raja Ahab, tetapi tidak sejahat Raja Ahab.
Waktu itu terjadi perang antara Bani Isra’il dan Bangsa Siria. Pada suatu waktu orang Siria menyerbu negeri Isra’il. Ada seorang anak perempuan Isra’il yang ditangkap. Ia dibawa ke Siria sebagai tawanan, kemudian ia menjadi hamba bagi istri Naaman. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Siria yang sangat dicintai dan dihargai oleh raja Siria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa, tetapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan.
Anak perempuan yang ditangkap itu tidak membenci istri Naaman atau Naaman. Ia berbelas kasihan kepada Naaman yang berpenyakit kusta. Pada suatu hari ia berkata kepada Ibu Naaman: “Nyonya, sekiranya Tuan pergi menemui nabi yang tinggal di Isra’il, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuan”.
Ibu Naaman berharap sekali bahwa itu akan terjadi. Ia cepat-cepat pergi menemui Naaman dan memberitahukannya bahwa ada seorang nabi di Isra’il yang dapat menyembuhkannya. Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada sang raja dan menceritakan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja berkata: “Baik, pergilah kepada raja Isra’il. Saya akan menulis surat kepadanya”.
Naaman berangkat dengan membawa perak, emas, dan pakaian yang bagus sebagai bayaran bagi nabi itu. Juga ia membawa surat dari raja Siria yang berbunyi demikian: “Melalui surat ini aku memperkenalkan perwiraku, Naaman, kepada Tuan supaya Tuan menyembuhkan dia dari penyakitnya!”.
Ketika raja Israil membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas. Ia berkata: “Celaka, aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang! Pasti raja Siria itu hanya mencari gara-gara denganku!”.
Nabi Ilyasa AS mendengar hal itu, dan mengirim pesan ini kepada raja Isra’il: “Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya supaya ia tahu bahwa di Isra’il ini ada seorang nabi Allah yang benar!”.
Karena itu Naaman pergi ke rumah Nabi Ilyasa AS dan berhenti di depan pintu. Nabi Ilyasa AS mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman: “Pergilah, Tuan mandi 7 kali di Sungai Yordan, nanti Tuan akan sembuh sama sekali”. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata: “Saya pikir ia akan keluar sendiri menemui saya, dan berdoa kepada Allah, Tuhannya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya akan menjadi sembuh. Sungai-sungai di Siria lebih baik daripada sungai mana pun juga di Isra’il! Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh!”.
Tetapi pelayan-pelayan Naaman berkata: “Tuan, kalau nabi itu menyuruh Tuan melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Coba ikutilah perintahnya! Ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh!”.
Sebab itu Naaman pergi ke Sungai Yordan, lalu mandi 7 kali di sungai itu seperti yang telah disuruh oleh Nabi Ilyasa AS. Kulitnya lalu menjadi sehat kembali seperti kulit anak muda. Naaman kembali kepada Nabi Ilyasa AS dan mencoba memberi perak, emas, dan pakaian itu kepada Nabi Ilyasa AS, tetapi Nabi Ilyasa AS menjawab: “Saya tidak akan menerima pemberian apa pun. Pergilah dengan selamat!”. Lalu Naaman berkata: “Sekarang saya tahu, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Mulai sekarang saya akan menyembah Allah Yang Mahakuasa, yang disembah oleh bani Isra’il dan tidak akan menyembah tuhan lain”.
TENTARA SIRIA DIKALAHKAN!
Pada suatu waktu, Siria berperang lagi dengan bani Isra’il. Setelah berunding dengan para perwiranya, raja Siria menentukan, di mana mereka harus berkemah. Tetapi Nabi Ilyasa AS mengirim berita kepada raja Isra’il untuk memperingatkan dia supaya jangan pergi ke tempat perkemahan tentara Siria itu. Jadi, raja Isra’il memperingatkan orang-orang yang tinggal di dekat tempat itu supaya siap siaga. Demikianlah Nabi Ilyasa AS beberapa kali memperingatkan raja.
Hal itu sangat menjengkelkan raja Siria sehingga ia memanggil para perwiranya dan bertanya: “Pasti di antara kita ada yang berkhianat. Siapa orangnya?”
Raja memerintahkan: “Selidikilah di mana dia, supaya bisa saya tangkap dia!”. Lalu raja Siria mengirim suatu pasukan yang besar ke sana disertai kuda dan kereta perang. Pada waktu malam mereka tiba di kota, di mana Nabi Ilyasa AS tinggal dan mengepungnya.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pelayan Nabi Ilyasa AS bangun dan keluar. Ia melihat tentara Siria mengepung kota itu dengan kuda dan kereta perang. Jadi, ia kembali kepada Nabi Ilyasa AS dan berkata: “Celaka kita, Tuan! Apa yang harus kita lakukan?”
Nabi Ilyasa AS menjawab: “Tidak usah takut. Tentara kita jauh lebih banyak daripada tentara mereka!”. Pelayannya mengamati Nabi Ilyasa AS untuk memeriksa apakah dia sudah gila! Lalu Nabi Ilyasa AS berdoa: “Yaa Allah, tolong bukalah mata pelayanku supaya ia melihat!”. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ilyasa AS. Ada gunung yang mengelilingi kota Nabi Ilyasa AS. Ketika pelayannya itu melihat lagi, ia melihat gunung itu penuh dengan kuda berapi dan kereta berapi yang mengelilingi Nabi Ilyasa AS.
Ketika orang-orang Siria itu menyerang, Nabi Ilyasa AS berdoa: “Yaa Allah, yaa Ilahi Rabbi, butakanlah orang-orang ini!”. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ilyasa AS. Mereka semuanya menjadi buta. Nabi Ilyasa AS mendatangi mereka dan berkata: “Kalian tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya, nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari!”. Lalu Nabi Ilyasa AS mengantar mereka ke ibu kota, Samaria.
Pada waktu mereka tiba di Samaria, Nabi Ilyasa berdoa: “Yaa Allah, bukalah mata mereka supaya mereka melihat!”. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ilyasa AS. Dia membuka mata orang-orang itu sehingga mereka heran melihat bahwa mereka berada di kota Samaria.
Ketika raja Isra’il melihat tentara Siria itu, maka dia bertanya: “Hai Ilyasa, haruskah saya membunuh orang-orang ini?”.
Nabi Ilyasa AS menjawab: “Jangan! Berilah mereka makanan dan minuman, lalu biarkan mereka kembali kepada raja mereka!”. Maka raja Isra’il mengadakan pesta besar bagi mereka. Setelah itu orang-orang Siria berhenti berperang dengan orang-orang Isra’il.
NABI ILYASA AS MENGANGKAT NABI DZULKIFLI AS SEBAGAI RAJA PENGGANTI DIRINYA! 
Ketahuilah, sesungguhnya Nabi Ilyasa AS menjabat sebagai seorang raja Isra’il. Isra’il yang dimaksud adalah Kaum Rom. Hingga suatu ketika, Nabi Ilyasa AS, sang raja, sudah semakin tua, karena tak memiliki calon pengganti, maka Nabi Ilyasa AS mengadakan sayembara kepada kaum Rom, bahwa siapapun yang berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak melakukan marah, ia akan diangkat menjadi raja. Semua orang tidak ada yang sanggup dengan syarat-syarat diatas, kecuali hanya seorang saja yang sanggup, yaitu Basyar. Basyar adalah nama asli Nabi Dzulkifli AS. Diberi gelar Dzulkifli karena arti kata Dzulkifli (Dzu Al Kifli) adalah = Orang yang sanggup, yakni sanggup dalam artian menyanggupi persyaratan Nabi Ilyasa AS diatas agar dilantik menjadi seorang raja. Di kala itu Nabi Dzulkifli AS masih seorang pemuda, sedangkan Nabi Ilyasa AS sudah semakin tua.
Maka dilantiklah Nabi Dzulkifli (Basyar) AS menjadi raja oleh Nabi Ilyasa AS menggantikan dirinya. Pada masa pemimpinannya, Nabi Dzulkifli AS berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil dalam menyelesaikan perkara. Karena keadilan beliau, maka ia disebut sebagai “Dzulkifli” (Orang yang sanggup [Sanggup melaksanakan semua persyaratan yang diberikan oleh Nabi Ilyasa AS]) pada masa itu.
Jadi kapankah Nabi Ilyasa AS wafat?
Wallahu a’lam bi showwab… Entah kapan, di mana, dan seperti apa kisah wafatnya Nabi Ilyasa AS. Cuma yang jelas, dari uraian cerita di atas, Nabi Ilyasa AS adalah orang yang panjang umur hingga beliau AS menjabat sebagai raja di kaum Rom (Bangsa Israel). Bahkan ketika usianya semakin tua, beliau AS masih tetap hidup dan memberikan jabatannya kepada Nabi Dzulkifli AS.
MAKAM NABI ILYASA AS!
Wallahu a’lam bi showwab… Entah di mana kuburan Nabi Ilyasa AS.
Namun, disebutkan ada “Makam Nabi Ilyasa AS” di Alaujam, daerah timur Saudi Arabia. Namun dilaporkan bahwa makam ini telah dipindahkan oleh pemerintah karena tidak sejalan dengan ajaran Islam Sunni, meskipun di di masa lampau dikunjungi pendatang dari luar negeri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar